Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelő: Autó Titán Kft., székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla u. 1. 3/15., e-mail cím: ertekesites@toyotatitan.hu, szerviz@toyotatitan.hu, munkafelvetel@toyotatitan.hu, alkatresz@toyotatitan.hu, tel.: 42/501-371/111 mellék, 42/501-371/221 mellék, 20/244-2574. Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság, panasztétel joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, vagy fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), jogainak megsértése esetén a lakóhely szerint illetékes bírósághoz.

Az Autó Titán Kft. adatvédelmi szabályozási portfóliójának részei

Dokumentum neve:

Elérhetősége:

Belső Adatvédelmi Szabályzat

1114 Budapest, Bartók Béla u. 1. 3/15. 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 222. https://www.toyotatitan.hu

Belső Adatvédelmi Szabályzat mellékletei

1114 Budapest, Bartók Béla u. 1. 3/15. 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 222.

Külső adatvédelmi tájékoztatók (Belső Adatvédelmi Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott tájékoztatók)

1114 Budapest, Bartók Béla u. 1. 3/15. 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 222. https://www.toyotatitan.hu

Iratkezelési szabályzat

1114 Budapest, Bartók Béla u. 1. 3/15. 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 222.

Kameraszabályzat és mellékletei

1114 Budapest, Bartók Béla u. 1. 3/15. 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 222.

Informatikai felhasználói szabályzat

1114 Budapest, Bartók Béla u. 1. 3/15. 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 222.

Adatvédelmi incidens kezelési szabályzat

1114 Budapest, Bartók Béla u. 1. 3/15. 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 222.

Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

1114 Budapest, Bartók Béla u. 1. 3/15. 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 222.

Egyéb belső, adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos utasítások, szabályzatok

1114 Budapest, Bartók Béla u. 1. 3/15. 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 222.

Adatközlések nyilvántartása

1114 Budapest, Bartók Béla u. 1. 3/15. 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 222.

Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

1114 Budapest, Bartók Béla u. 1. 3/15. 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 222.

Adatfeldolgozási tevékenységek nyilvántartása

1114 Budapest, Bartók Béla u. 1. 3/15. 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 222.

Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

1114 Budapest, Bartók Béla u. 1. 3/15. 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 222.

Hozzájáruló nyilatkozatok

1114 Budapest, Bartók Béla u. 1. 3/15. 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 222.

Adatkezelő: Autó Titán Kft., székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla u. 1. 3/15., e-mail cím: ertekesites@toyotatitan.hu, szerviz@toyotatitan.hu, munkafelvetel@toyotatitan.hu, alkatresz@toyotatitan.hu, tel.: 42/501-371/111 mellék, 42/501-371/221 mellék, 20/244-2574. Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság, panasztétel joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, vagy fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), jogainak megsértése esetén a lakóhely szerint illetékes bírósághoz.

Adatvédelmi szervezet

Belső Adatvédelmi Szabályzat

Munkatársi tájékoztató adatkezelésről

1114 Budapest, Bartók Béla u. 1. 3/15. 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 222.

Munkaköri leírásokban megfogalmazott feladatok

1114 Budapest, Bartók Béla u. 1. 3/15. 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 222.

Munkatársi nyilatkozat(ok)

1114 Budapest, Bartók Béla u. 1. 3/15. 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 222.

Munkatársi adatvédelmi kisokos

1114 Budapest, Bartók Béla u. 1. 3/15. 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 222.

Adatfeldolgozási szerződés(ek)

1114 Budapest, Bartók Béla u. 1. 3/15. 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 222.

Nyereményjáték szabályzat

https://www.toyotatitan.hu https://www.facebook.com/ nyiregyhaza.toyota

Adatkezelő: Autó Titán Kft., székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla u. 1. 3/15., e-mail cím: ertekesites@toyotatitan.hu, szerviz@toyotatitan.hu, munkafelvetel@toyotatitan.hu, alkatresz@toyotatitan.hu, tel.: 42/501-371/111 mellék, 42/501-371/221 mellék, 20/244-2574. Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság, panasztétel joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, vagy fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), jogainak megsértése esetén a lakóhely szerint illetékes bírósághoz.

Az Autó Titán Kft.

Belső Adatvédelmi Szabályzata

Kiadás száma :

Jóváhagy ás dátuma:

Hatályba lépés dátuma

Változtatás leírása:

Jóváhagyta:

Adatkezelő: Autó Titán Kft., székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla u. 1. 3/15., e-mail cím: ertekesites@toyotatitan.hu, szerviz@toyotatitan.hu, munkafelvetel@toyotatitan.hu, alkatresz@toyotatitan.hu, tel.: 42/501-371/111 mellék, 42/501-371/221 mellék, 20/244-2574. Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság, panasztétel joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, vagy fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), jogainak megsértése esetén a lakóhely szerint illetékes bírósághoz.

V1

2019. március 5.

2019. március 18.

Létrehozás

Széles Tamás ügyvezetőigazgató

Adatkezelő: Autó Titán Kft., székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla u. 1. 3/15., e-mail cím: ertekesites@toyotatitan.hu, szerviz@toyotatitan.hu, munkafelvetel@toyotatitan.hu, alkatresz@toyotatitan.hu, tel.: 42/501-371/111 mellék, 42/501-371/221 mellék, 20/244-2574. Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság, panasztétel joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, vagy fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), jogainak megsértése esetén a lakóhely szerint illetékes bírósághoz.

Az Autó Titán Kft.
Belső Adatvédelmi Szabályzata

TARTALOMJEGYZÉK

Nyereményjáték szervezése ..........................................................................................105

Adatkezelő: Autó Titán Kft., székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla u. 1. 3/15., e-mail cím: ertekesites@toyotatitan.hu, szerviz@toyotatitan.hu, munkafelvetel@toyotatitan.hu, alkatresz@toyotatitan.hu, tel.: 42/501-371/111 mellék, 42/501-371/221 mellék, 20/244-2574. Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság, panasztétel joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, vagy fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), jogainak megsértése esetén a lakóhely szerint illetékes bírósághoz.

BEVEZETÉS

 1. Az Autó Titán Kft., mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó ezúton tájékoztatja a jelen Belső Adatvédelmi Szabályzat olvasóját, ügyfeleit, munkatársait, weboldalának és közösségi oldalának látogatóit, és minden más természetes személyt, akinek adatait kezeli (továbbiakban ők együttesen: érintett(ek)), hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, ezért adatkezelései során a jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) rendelkezései alapján jár el. Az Autó Titán Kft. a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja. A Szabályzat mindenkor hatályos változata elektronikus formában a https://www.toyotatitan.hu weboldalon, papír alapon a Márkakereskedésben érhető el. A fentiek alapján a Szabályzat rendelkezéseit az Autó Titán Kft. magára nézve kötelezőnek tekinti, és működése során annak értelmében jár el.

 2. Hivatkozva az 1. pontra, a jelen Szabályzat az érintettek számára az Autó Titán Kft. által biztosított úton keresztül vagy módon nyújtott, és az általa végzett adatkezelési tevékenységeket szabályozza, továbbá rendelkezéseket tartalmaz az által végzett adatfeldolgozási tevékenységére vonatkozóan is.

 3. Az Autó Titán Kft. törekszik arra, hogy minél pontosabban betartsa a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásait, így különösen az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. szeptember hó 29. napján kiadott ajánlását, és ezért a lehetőlegérthetőbben fejezi ki az adatvédelmi szabályokat, szükség esetén példákkal magyarázva azokat, valamint részletesen bemutatja az egyes adatkezelési tevékenységeket, hogy az érintett megismerhesse azokat, és mindezek ismeretében tudja eldönteni azt, hogy önkéntes hozzájárulását adja azokhoz, vagy sem, amennyiben az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 4. Tekintettel az előzetes tájékoztatás kötelezettségére, valamint az átláthatóság elvére, továbbá a működés üzleti titkaira, az Autó Titán Kft. a könnyebb olvashatóság érdekében az egyes adatkezelési tevékenységek tájékoztatóit a jelen Szabályzat I. sz. mellékletében (almellékletekben)

Jelen szabályozás kizárólag a Toyota Central Europe Kft., mint importőr által forgalmazott márkákkal kapcsolatos adatkezeléseket és működést határozza meg, és nem vonatkozik az Autó Titán Kft. által esetlegesen forgalmazott vagy szervizelt további márkákkal kapcsolatos adatkezelésekre.

Adatkezelő: Autó Titán Kft., székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla u. 1. 3/15., e-mail cím: ertekesites@toyotatitan.hu, szerviz@toyotatitan.hu, munkafelvetel@toyotatitan.hu, alkatresz@toyotatitan.hu, tel.: 42/501-371/111 mellék, 42/501-371/221 mellék, 20/244-2574. Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság, panasztétel joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, vagy fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), jogainak megsértése esetén a lakóhely szerint illetékes bírósághoz.

5.

fogalmazza meg. Az egyes tájékoztatók összefoglaló táblázatát, mint Külső Adatvédelmi Tájékoztatót a https://www.toyotatitan.hu oldalakon tette közzé, valamint papír alapon elérhető a 1114 Budapest, Bartók Béla u. 1. 3/15. címen.

Az átláthatóság elvének megvalósulása az, hogy

 1. az egyes adatkezelési tevékenységek tájékoztatói külön

  oldalakon kezdődnek, így önállóan is használhatóak;

 2. az egyes adatkezelési tevékenységek tájékoztatói táblázatot/ táblázatokat is tartalmaznak, így könnyen átláthatóak, valamint kérdés-felelet formátumban jöttek létre, továbbá a könnyebb olvashatóság érdekében a kérdések vastag betűvel szedettek, a dőlt betűvel jelölt részek pedig értelmező magyarázatokat

  tartalmaznak;

 3. a Szabályzat utal belső utasításokra és más szabályozó, valamint

  tájékoztató dokumentumokra, amelyek vonatkozásában a kereszthivatkozások léteznek.

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁS

Az Autó Titán Kft. a következő fogalmakat használja a jelen Szabályzatban és annak mellékleteiben, ezért javasolja a fogalmak és az Adatkezelőre vonatkozó jellemző példák részletes áttekintését.

1.

Fogalom meghatározása

Magyarázó és jellemző példa

Érintett vagy Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Minden természetes személy, aki az Adatkezelőszolgáltatásai iránt érdeklődik, az ügyfél, a kamerával megfigyelt területre belépő, stb. Minden egyes adatkezelés során az érintett megfogalmazásra került.

Személyes adat: minden olyan jelentéssel bíró információ (adat), amellyel egy érintett beazonosítható, beazonosított;

Pl.: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, stb.

Adatkezelő: Autó Titán Kft., székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla u. 1. 3/15., e-mail cím: ertekesites@toyotatitan.hu, szerviz@toyotatitan.hu, munkafelvetel@toyotatitan.hu, alkatresz@toyotatitan.hu, tel.: 42/501-371/111 mellék, 42/501-371/221 mellék, 20/244-2574. Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság, panasztétel joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, vagy fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), jogainak megsértése esetén a lakóhely szerint illetékes bírósághoz.

Különleges adat fogalma a GDPR alkalmazását követően: különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok

Egészségi adat, egészségi állapot, vallási meggyőződés

Iroda/Márkakereskedés:

A székhely természetben a 1114 Budapest, Bartók Béla u. 1. 3/15. alatt, a Márkakereskedés a 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 222. alatt található ingatlan.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez, így tehát a hozzájárulásnak 3 alapeleme van: az önkéntesség, a határozottság, és a megfelelő tájékozottság

A gyakorlatban az adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

Adatkezelő a 2. fejezetben meghatározott személy: Autó Titán Kft.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése

Pl. egyszeri információkérés, ajánlatkérés, hírlevél küldés, stb.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történőkorlátozása céljából

Érintett az adatok zárt/ korlátozott kezelését kéri

Adatkezelő: Autó Titán Kft., székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla u. 1. 3/15., e-mail cím: ertekesites@toyotatitan.hu, szerviz@toyotatitan.hu, munkafelvetel@toyotatitan.hu, alkatresz@toyotatitan.hu, tel.: 42/501-371/111 mellék, 42/501-371/221 mellék, 20/244-2574. Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság, panasztétel joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, vagy fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), jogainak megsértése esetén a lakóhely szerint illetékes bírósághoz.

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződőbizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják

Ilyen adatkezelést az Adatkezelő nem végez!

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni

Pl. azonosító kibocsátása és használata egy érintettel kapcsolatban

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

Adattovábbítás Partner felé, pl. bank, biztosító felé

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Például könyvelés, tárhelyszolgáltatás, trélerezés, amelyeket az Adatkezelő külső vállalkozótól igénybe vesz

Adatfeldolgozó fogalma a GDPR alkalmazását követően: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

Pl. tárhelyszolgáltató, trélerező, stb.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

Elektronikusan tárolt adatok visszaállíthatatlan törlése

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése, így például az adatokat tartalmazó irat ledarálása

Pl. papír alapú dokumentumok fizikai megsemmisítése

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

Egy-egy adatkezelésben kezelt adatok összessége

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető

Adatkezelő által használt elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartás

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

Pl. egy másik adatkezelő

Adatkezelő: Autó Titán Kft., székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla u. 1. 3/15., e-mail cím: ertekesites@toyotatitan.hu, szerviz@toyotatitan.hu, munkafelvetel@toyotatitan.hu, alkatresz@toyotatitan.hu, tel.: 42/501-371/111 mellék, 42/501-371/221 mellék, 20/244-2574. Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság, panasztétel joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, vagy fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), jogainak megsértése esetén a lakóhely szerint illetékes bírósághoz.

Adatvédelmi incidens fogalma a GDPR alkalmazását követően: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

Pl. hackelés eredménye, zsarolóvírus, adatszivárgás, adatlopás

Egészségügyi adat a GDPR alapján: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról

Valamilyen megbetegedés, étel vagy más allergia, stb.

Partner: az Adatkezelő szolgáltatásait szerződés alapján igénybe vevő és/vagy az Adatkezelő szolgáltatásainak teljesítéseit elősegítő (teljesítési segéd) jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, amelyek felé az Adatkezelő személyes adatot továbbít vagy továbbíthat, vagy amelyek az Adatkezelő számára adattárolási, feldolgozási, kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő tevékenységet végeznek vagy végezhetnek

Ilyenek például az adatfeldolgozást végzőszervezetek, mint amilyen egy külső marketinges cég, vagy éppen egy trélerezés feladatával megbízott vállalkozó.

Munkatárs: az Adatkezelővel megbízási-, munka-, közalkalmazotti vagy egyéb jogviszonyban levő természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásainak ellátásnak, teljesítésének feladatával van bízva és adatkezelési vagy adatfeldolgozási feladatai során személyes adatokkal kapcsolatba kerül vagy kerülhet és akinek tevékenységével kapcsolatban az Adatkezelő teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik személyek irányában

Munkavállaló, megbízott, stb.

Weboldal

A https://www.toyotatitan.hu portál és minden aloldala, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő

Közösségi oldal

Példálózó felsorolással élve a https://www.facebook.com/ nyiregyhaza.toyota linken elérhető oldal, amelynek gondozását az Adatkezelővégzi

1.

2. AZADATKEZELŐSZEMÉLYE

Jelen Belső Adatvédelmi Szabályzat szempontjából Adatkezelő: Autó Titán Kft.

a. székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla u. 1. 3/15. b. cégjegyzékszám: 01-09-869465
c. adószám: 10410613-2-43

Adatkezelő: Autó Titán Kft., székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla u. 1. 3/15., e-mail cím: ertekesites@toyotatitan.hu, szerviz@toyotatitan.hu, munkafelvetel@toyotatitan.hu, alkatresz@toyotatitan.hu, tel.: 42/501-371/111 mellék, 42/501-371/221 mellék, 20/244-2574. Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság, panasztétel joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, vagy fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), jogainak megsértése esetén a lakóhely szerint illetékes bírósághoz.

d. tényleges adatkezelés címe:
i. 1114 Budapest, Bartók Béla u. 1. 3/15. ii. 4400Nyíregyháza,Debreceniu.222.

 1. internetes elérhetőségei (és a vonatkozó tényleges adatkezelések webhelyei):

  1. https://www.toyotatitan.hu

  2. https://www.facebook.com/nyiregyhaza.toyota

 2. telefonszám: 42/501-371/111 mellék, 42/501-371/221 mellék,

  20/244-2574

 3. e-mail: ertekesites@toyotatitan.hu, szerviz@toyotatitan.hu,

  munkafelvetel@toyotatitan.hu, alkatresz@toyotatitan.hu

 4. képviseli:SzélesTamásügyvezetőigazgató

 5. adatvédelmi tisztviselő: Dr. Bölcskei Krisztián,

  info@adatvedelmiauditor.hu

1. Közös adatkezelés

1. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy együttes, közös adatkezelést végez a Toyota Central Europe Kft. (2040 Budaörs, Budapark, Keleti 4., infohu@toyota-ce.com és a Toyota Motor Corporation (gépjármű gyártó) adatkezelőkkel a következőadatkezelések kapcsán az alábbi célokból:

a) Gépjármű értékesítéssel (szerződéskötéssel) kapcsolatos adatkezelés során

a. közös adatkezelés célja és indoka:
i. érintett megrendelésének teljesítése, ii. egyeztetés a gépjármű gyártójával, iii. későbbi igényérvényesítés,

b) Szerviz munkafelvétellel és javítási megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés során

a. közös adatkezelés célja és indoka:
i. érintett megrendelésének teljesítése, ii. egyeztetés a gépjármű gyártójával, iii. későbbi igényérvényesítés,

c) Visszahívási akciókkal kapcsolatos adatkezelés során a. közös adatkezelés célja és indoka:

i. a gépjármű gyártójának jelzése alapján visszahívásokról az érintettek értesítése,

ii. későbbi igényérvényesítés.
d) Assistance szolgálat és jótállással kapcsolatos adatkezelés során

a. közös adatkezelés célja és indoka:
i. jogosultságok, jogok aktiválása, érvényesítése

Adatkezelő: Autó Titán Kft., székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla u. 1. 3/15., e-mail cím: ertekesites@toyotatitan.hu, szerviz@toyotatitan.hu, munkafelvetel@toyotatitan.hu, alkatresz@toyotatitan.hu, tel.: 42/501-371/111 mellék, 42/501-371/221 mellék, 20/244-2574. Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság, panasztétel joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, vagy fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), jogainak megsértése esetén a lakóhely szerint illetékes bírósághoz.

2.

2.

Egyéb esetekben az Adatkezelő adatfeldolgozási feladatokkal bízhatja meg a megnevezett szervezeteket, vagy e szervezetek bízhatják meg az Adatkezelőt adatfeldolgozói feladatokkal. Előbbire példa lehet az az eset, amely során az Adatkezelő sms kampány lebonyolításával bízza meg a Toyota Central Europe Kft-t. Ezek alapján e szervezetek kapcsolatait az egyes adatkezelések határozzák meg.

Az Adatkezelő adatvédelmi szervezete

 1. Az Adatkezelő adatvédelemmel, adatkezeléssel, adatbiztonsággal és információbiztonsággal kapcsolatos vezetését

  1. a)  az Adatkezelő ügyvezetője (továbbiakban: Adatkezelő vezetése) látja el

  2. b)  az adatvédelmi tisztviselő, továbbá a felső- és középvezetők (egységvezetők) javaslatait figyelembe véve.

 2. Az Adatkezelő adatvédelemmel, adatkezeléssel, adatbiztonsággal és információbiztonsággal kapcsolatos vezetését az Adatkezelő irányítását ellátó ügyvezető (továbbiakban: Adatkezelő adatvédelmi vezetése) látja el az adatvédelmi tisztviselő javaslatai alapján.

 3. Az Adatkezelő adatvédelmi vezetése a szervezeti egységek vezetőinek közvetlen irányításával, és a szervezeti egységek vezetői által a beosztott Munkatársak felé tett utasításokkal közvetett módon az Adatkezelő teljes szervezetét irányítja adatvédelem, adatkezelés szempontjából.

 4. Az Adatkezelő vezetése

  1. a)  ellátja a 2.1.1. pontban meghatározott feladatot;

  2. b)  dönt az Adatkezelőn kívüli Partnerek személyéről, és a vonatkozó,

   adatfeldolgozást is felölelő szerződés tartalmáról;

  3. c)  meghatározza a szervezeti egységek vezetőinek javaslata alapján a

   szervezeten kívüli személy vagy szerv által elvégzendő

   adatfeldolgozási feladatok időpontját;

  4. d)  rendszeresen ellenőrzi az adatkezelést és adatvédelmet, valamint az

   informatikát érintő nyilvántartásokat;

  5. e)  engedélyezi a Munkatárs munkakör ellátásához szükséges

   informatikai alkalmazásokhoz való hozzáférési jogosultságot, ha

   Adatkezelő Munkatársat foglalkoztat;

  6. f)  ellát egyéb olyan feladatot, amelyet a jelen Szabályzattól formailag

   eltérő Informatikai Biztonsági Szabályzat vagy eljárásrend, más szabály vagy jogszabály meghatároz.

Adatkezelő: Autó Titán Kft., székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla u. 1. 3/15., e-mail cím: ertekesites@toyotatitan.hu, szerviz@toyotatitan.hu, munkafelvetel@toyotatitan.hu, alkatresz@toyotatitan.hu, tel.: 42/501-371/111 mellék, 42/501-371/221 mellék, 20/244-2574. Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság, panasztétel joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, vagy fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), jogainak megsértése esetén a lakóhely szerint illetékes bírósághoz.

 1. Az Adatkezelő több szervezeti egységből áll. Adott egység különbözőrészegységekből, vagy alegységekből állhat, amelyek önálló szolgáltatásokat, adatkezeléseket nyújthatnak az érintettek számára.

 2. A szervezeti egységek vezetését az Adatkezelő képviselőjének közvetlenül felelő, szakmailag kompetens személyek (továbbiakban: egységvezetők vagy egységvezető Munkatársak) végzik az egyes egységekre vonatkozó jogszabályok és az Adatkezelő belső szabályai, utasításai alapján. A szervezeti egységvezető Munkatársak felelősek a jogszabályok, a jelen Szabályzat, egyéb szabályzatok, utasítások betartásáért és betartatásáért, az irányításuk alá tartozó Munkatársak adatvédelmi, adatkezelési tevékenységéért, valamint az adatvédelmi tudatosságuk fenntartásáért, adatvédelmi ismereteik naprakészen tartásáért.

 3. A szervezeti egységvezetők

  1. a)  meghatározzák az irányításuk alatt álló szervezeti egység

   adatgazdáinak a hozzáférési jogosultságait;

  2. b)  koordinálják az adatgazdák adatvédelemmel és adatkezeléssel

   kapcsolatos tevékenységét;

  3. c)  gondoskodnak az adatgazdák helyettesítési rendjéről;

  4. d)  javaslatot tesznek a Partnerek – ideértve az adatfeldolgozókat is –

   személyére;

  5. e)  biztosítják az irányításuk alá tartozó szervezeti egységnél az

   adatkezelés és az adatvédelem rendjét.

 4. A fentieken túl, bármelyik szervezeti egységvezető köteles

  1. a)  az adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos szabályokat

   megismerni és betartani,

  2. b)  oktatáson részt venni, a beosztottak részvételét támogatni és

   ellenőrizni, oktatási anyagok ismeretét ellenőrizni,

  3. c)  tájékoztatást nyújtani a beosztott Munkatársak és egyéb érintettek

   számára,

  4. d)  az Adatkezelőn kívülről jövő megkeresések, és/vagy jogok

   érvényesítésének észlelést követően annak azonnali írásbeli (ideértve az e-mail-t is) továbbítása az adatvédelmi tisztviselő, vagy ha ilyen pozíció betöltetlen, úgy az ügyvezető számára,

  5. e)  adatvédelmi vagy adatbiztonsági incidens estén az incidens jelzését/észlelését követően azonnal jelezni azt és annak körülményeit az adatvédelmi tisztviselő, vagy ha ilyen pozíció betöltetlen, úgy az ügyvezető számára, és közreműködni az incidens elhárításában, kárenyhítésben, részletes felderítésben.

 5. A szervezeti egységvezető köteles

Adatkezelő: Autó Titán Kft., székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla u. 1. 3/15., e-mail cím: ertekesites@toyotatitan.hu, szerviz@toyotatitan.hu, munkafelvetel@toyotatitan.hu, alkatresz@toyotatitan.hu, tel.: 42/501-371/111 mellék, 42/501-371/221 mellék, 20/244-2574. Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság, panasztétel joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, vagy fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), jogainak megsértése esetén a lakóhely szerint illetékes bírósághoz.

 1. a)  a nem szabályozott működésbeli változások esetén, amelyek adatvédelemre, adatkezelésre is kihathatnak, a jelzést/észlelést követően azonnali jelezni a változás mibenlétét az adatvédelmi tisztviselő, vagy ha ilyen pozíció betöltetlen, úgy az ügyvezetőszámára, hogy az a szabályozást létrehozhassa.

 2. b)  együttműködni az adatvédelmi felelőssel, utasításainak megfelelően eljárni.

 3. c)  védeni a tudomására jutott személyes adatokat és személyiségi jogokat.

 1. A szervezeti egységvezető felelős a szabályzatok szerint működés betartásáért és beosztott Munkatársakkal történő betartatásáért, a beosztott Munkatársak által kezelt személyes adatok integritásának, sérthetetlenségének, rendelkezésre állásának ellenőrzéséért, a szándékos vagy gondatlan magatartásából fakadó adatvédelmi incidensekért, jogsértésekért.

 2. Amennyiben ilyen személyt az Adatkezelő valamilyen jogviszony alapján foglalkoztat, úgy az adatvédelmi tisztviselő az Adatkezelő képviselőjének közvetlenül felelő Munkatárs, aki ellátja a következőkben meghatározott feladatokat:

  1. a)  közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggődöntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában;

  2. b)  tájékoztat és szakmai tanácsot ad az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést végző Munkatársak részére köte